Danh sách Labo tại TP. Hải Phòng

1.Labo Dương – Cercon Xpert with 3Shape
              Địa chỉ: 24/224 Nguyễn Đức Cảnh, Tp.Hải Phòng.
Điện Thoại: 0313.951418 – 09890.55296